Ajiona Alexus
Ajiona Alexus
 Candace Preston 8 episodes, 2018
Liana Liberato
Liana Liberat...
 McKenna Brady / ... 10 episodes, 2018
Peyton List
Peyton List
 Olivia Richmond 5 episodes, 2018
Dorian Brown Pham
Dorian Brown...
 Deb Brady 8 episodes, 2018
Haley Ramm
Haley Ramm
 Violet Simmons 10 episodes, 2018
Brent Rivera
Brent Rivera
 Isaac Salcedo 7 episodes, 2018
Jordan Rodrigues
Jordan Rodrig...
 Trey Emory 10 episodes, 2018
Dylan Sprayberry
Dylan Spraybe...
 Henry Richmond 10 episodes, 2018
Brianne Tju
Brianne Tju
 Alex Portnoy 10 episodes, 2018
Chachi Gonzales
Chachi Gonzal...
 Noreen Listerman 5 episodes, 2018