Ajiona Alexus
Ajiona Alexus
 Candace 10 episodes, 2018
Liana Liberato
Liana Liberat...
 McKenna 10 episodes, 2018
Peyton List
Peyton List
 Olivia 10 episodes, 2018
Dorian Brown Pham
Dorian Brown...
 Deb 10 episodes, 2018
Haley Ramm
Haley Ramm
 Violet 10 episodes, 2018
Brent Rivera
Brent Rivera
 Isaac / ... 10 episodes, 2018
Jordan Rodrigues
Jordan Rodrig...
 Trey 10 episodes, 2018
Dylan Sprayberry
Dylan Spraybe...
 Henry 10 episodes, 2018
Brianne Tju
Brianne Tju
 Alex 10 episodes, 2018